BARKOD

BARKOD
Barkod, kodlanabilir bilgilerin, bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilecek basit simgelerdir. Daha teknik olarak anlatmak gerekirse, farklı kalınlıklardan oluşan yan yana dizilmiş siyah çizgiler topluluğudur.

Barkod günümüzde neredeyse bir çok yerde rastlayabileceğimiz bir simge durumunda. Dergiler, sigara, biskuit, çiklet, bilgisayar ve daha bir çok ürünün üzerinde barkodu görmek mümkün. Barkod aslında, bilgisayar ve buna benzer cihazların kodlamayı okumasını kolaylaştırmak için yapılmıştır. Bilgisayara barkod bilgisini aktarmak için barkod okuyucular kullanılmaktadır. Bu barkod okuyucular barkod çizgilerini tarayarak, kodlama sistemini çözümler ve kodu bilgisayara aktarır.

İlk barkod patenti 1949 yılında alınmış olmasına rağmen, bilgisayar sistemlerinin yaygınlaşamamasından, aktif olarak 1980 yılından sonra yoğun kullanımı başlamıştır. İlk standart barkod 1968’de oluşturulmuş. Yaygın olarak kullanılan EAN kod standartı ise ancak 1976 oluşturulmuş. EAN standartı bugün bir ürün üzerinde sıklıkla görebileceğimiz bir barkod türünün oluşmasını sağlamıştır.

Barkod bir çok standarta sahiptir. Bu standartlar barkodun basımı ve okunması için uluslararası kuruluşlarca saptanmaktadır.

Barkod Faydaları Nelerdir?

Ürünlerinizin Barkod okuyucu kullanan market, AVM, bakkal vb. yerlerde satmanızı sağlar.
Rekabet edebilirliğinizi, Pazar payınızı ve karlılığınızı arttırır.
ÖZDE danışmanlık olarak ürünlerinizin çeşit, ağırlık ve modellerine göre barkod alımını yapmakta ve baskı aşamasına getirmekteyiz.