KOSGEB'DEN DEV DESTEK!!!

KOSGEB'DEN DEV DESTEK!!!

Programın Amacı ve Gerekçesi

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

 

Program Kapsamı

İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

  1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

 

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

 

 

 

Destek Süresi

Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır

Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz)

5.000.000 TL

Destek Oranları

İşletme Ölçeği

 

Destek Oranı

(Geri Ödemesiz)

Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları

(Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli)

Mikro İşletmeler

 

%70

Yüksek Teknoloji: +%5

%100*

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Orta ve Küçük İşletmeler

 

%60

Yüksek Teknoloji: +%5

Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için

%100 Teminat Giderleri Desteği

 

Destek Programı 

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

 

Uygulama Esasları

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Uygulama Esasları

 

Başvuru Formları

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı  Başvuru Formu 

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ön Değerlendirme Formu

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formu

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formu

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Puanlama Formu

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formu

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Taahhütname

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Formu

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Tamamlama Formu

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu 

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formu

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Oluru

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Görüş Formu

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Koordinatör Ziyaret Formu

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu

 

Ek Dökümanlar

Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu 

Yatırım Projesine İlişkin Bilgi Dokümanı

Fizibilite Raporu Formatı