OHSAS 18001

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Günümüz koşullarındaiş sağlığı ve güvenliğinin önemive çalışanlara verilen değer artmıştır. ISO 9001 VE ISO 14001 gibi standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış dolayısıyla işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve süreklilik arz etmesi için ayrı bir standarda ihtiyaç doğurmuştur.. Avrupa Birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Is Sağlığı ve Güvenliği ayrıca Çalışma Kanununda da yaklaşık olarak bu standardın bütün isteklerini içermektedir.

İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların is sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

OHSAS 18001 belgesi faydaları,

Çalışanlarınıza verdiğinin değeri gösterir ve çalışanlarınızın sizin için ne kadar önemli olduğunu benimsemesini sağlar
Üçüncü kişiler tarafından çalışanlarınıza verdiğiniz değeri göstermiş olursunuz.
İş kazaları için gerekli tedbirler alınarak, kaza riski en aza indirilir.
İş kazalarında oluşabilecek maddi ve manevi zararların önüne geçilir.
İhalelerde istenilebilir, belgesi olmayan firmalar ihale dışında kalır.
Rekabet gücünüzü arttırır.