ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

 

Günümüz dünyasında çevreye verilen önem her zaman artarak değer kazanmaktadır insan oğlunun devamlılığı için çevreye sahip çıkılması en önemli öğedir.Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi faydaları

  • İşletmenizin çevreye verdiği değeri ve önemi göstermiş olursunuz.
  • Çevreye verilebilecek zararın önüne geçilir.
  • İhalelerde istenilebilir, belgesi olmayan firmalar ihale dışında kalır.
  • Rekabet gücünüzü arttırır.

ÖZDE danışmanlık olarak bu sistemin kurulmasında ve belgelendirilmesinde her türlü sistem kurulumu ve eğitimler ÖZDE danışmanlık uzmanları tarafından gerçekleştirilir.