ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Günümüz dünyasında  sanayi ,  teknoloji vb. konularda  yaşanan gelişmeler işletmeleri kıyasıya bir rekabete itmiştir. İşletmeler rekabet edebilirliğini sürdürmek adına teknolojine ve günün koşullarına ayak uydurma zorundadır. Yaşanan bu gelişmeler sonucu rekabet ortamında ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, işletmelerde, satın alma aşamasından başlayarak pazarlama ,tasarım, üretim , kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla mümkün olabilecektir. ISO 9001:2008 belgesinşn alınması sırasında ÖZDE danışmanlık olarak size sunacağımız hizmetler,  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ( kalite el kitabı, DÖF, müşteri memnuniyeti formları vs.),  ÖZDE danışmanlık eğitmenleri tarafından müşteri memnuniyeti, pazarlama satış teknikleri v.s. eğitimlerinin verilmesi, İstekleriniz doğrultusunda gerekli atamaların yapılması ve TÜRKAK onaylı bir firma tarafından belgelendirmenin yapılmasıdır. ÖZDE danışmanlık belgelendirme çalışmaların başlaması ve bitişine kadar olan bütün süreç de firmanıza yol göstererek firmanızın yanında olur. ISO terimi "International Organization for Standardization" kısaltmasıdır ve uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu kalite yönetim standardını simgeler.sam

Günümüzde çok düşük rakamlara ISO 9001 belgesi alındığı görülmektedir fakat bu belgelerin çoğunluğu TÜRKAK dan akreiite olmuş firmalardan değildir. ISO 9001 belgesi alırken danışmanınıza ve ya danışmanlık ofislerine belgenin hangi firma tarafından verileceğini ve TÜRKAK onayı olup olmadığının teydini alınız. Bu araştırmayo TÜRKAK resmi sitesinden de yapabilirsiniz. 

Danışmanlık, Marka tescili, Patent, Danışmanlık ofisi, Proje, TKDK, Kurumsal danışmanlık, Belgelendirme, CE, TSE, Iso 9001, Barkod, İş Güvenliği, Hibe, Teşvik, KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, TUBİTAK, Sanayi bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü, Hayvancılık Destekleri, Hayvancılık Hibeleri,Danışman.